podem-gabrovo-kuki

 “Подем Габрово“ ЕООД е фирма с дългогодишен опит в производството на електрически телфери, индустриални кранове и кранови компоненти. Фирмата произвежда и поддържа на склад богата гама резервни части за подемни съоръжения, предлага техническа поддръжка и модернизация на съществуващо товароподемно оборудване. С помощта на висококвалифицираните си специалисти “Подем Габрово“ ЕООД е в състояние да намери индивидулани технически решения и за най-нестандартните изисквания и нужди на клиента в сферата на подемно-транспортната техника.

 

 

 

 

Новини

„Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез инвестиции в оборудване за увеличаване на обема на съществуващата продукция”

05 Февруари 2020
„Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез инвестиции в оборудване за увеличаване на обема на съществуващата продукция”

    На 03.02.2020 г. „Подем Габрово” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение с референтен номер BG16RFOP002-2.040-1249 и наименование „Подобряване на производствения капацитет...

Избор с публична покана

09 Май 2018
Избор с публична покана

    Избор с публична покана Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0804-C01 за изпълнение на проект „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж...