podem-gabrovo-kuki

 “Подем Габрово“ ЕООД е фирма с дългогодишен опит в производството на електрически телфери, индустриални кранове и кранови компоненти. Фирмата произвежда и поддържа на склад богата гама резервни части за подемни съоръжения, предлага техническа поддръжка и модернизация на съществуващо товароподемно оборудване. С помощта на висококвалифицираните си специалисти “Подем Габрово“ ЕООД е в състояние да намери индивидулани технически решения и за най-нестандартните изисквания и нужди на клиента в сферата на подемно-транспортната техника.

 

 

 

 

Новини

Избор с публична покана

09 Май 2018
Избор с публична покана

    Избор с публична покана Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0804-C01 за изпълнение на проект „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж...

„Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност”

02 Декември 2017
„Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност”

    На 30.11.2017 г. „Подем Габрово” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение BG16RFOP002-3.001-0804-C01 „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена...