podem-gabrovo-kuki

 “Подем Габрово“ ЕООД е фирма с дългогодишен опит в производството на електрически телфери, индустриални кранове и кранови компоненти. Фирмата произвежда и поддържа на склад богата гама резервни части за подемни съоръжения, предлага техническа поддръжка и модернизация на съществуващо товароподемно оборудване. С помощта на висококвалифицираните си специалисти “Подем Габрово“ ЕООД е в състояние да намери индивидулани технически решения и за най-нестандартните изисквания и нужди на клиента в сферата на подемно-транспортната техника.

 

 

 

 

Новини

Избор с публична покана

18 Август 2020
Избор с публична покана

    Избор с публична покана Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1249-C01 за изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово"...

Избор с публична покана

09 Юни 2020
Избор с публична покана

    Избор с публична покана Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1249-C01 за изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово"...