Условия за ползване

 
Моля, отделете време да прочетете условията на ползване внимателно.
Те информират относно клаузите и условията, чрез които сайтът на Подем Габрово ЕООД
е направен достъпен за вас. Посещавайки сайта ни, Вие се съгласявате да
спазвате тези клаузи и условия.

 
Авторски права
Авторските права върху съдържанието на този сайт се притежават от Подем Габрово ЕООД.
Всички текстове, лога, изображения, снимки, документи, търговски марки, приложения и друга информация са интелектуална собственост на Подем Габрово ЕООД, освен ако е отбелязано друго.
Всяко друго използване, включително копиране, размножаване, репродукция, директен пренос, публикуване, реклама, разпространяване или промяна на съдържанието на този сайт с комерсиална цел или използване в други сайтове е строго забранено без отделно и изрично писмено разрешение на Подем Габрово ЕООД.
 
 Линкове към сайта
Разрешаваме на други сайтове да създадат връзки с нашия, толкова,
доколкото не имитират сайта на Подем Габрово ЕООД. Не трябва да представяте неточно
връзката Ви с нас или да предоставяте невярна информация за нас.
Можете да използвате логото ни или запазената ни марка само и единствено
с писменото ни разрешение. Вашият сайт трябва да отговаря на следните
изисквания: да не съдържа обидна или спорна информация, или използваща
чужд патент, или интелектуални права без разрешение.
 
Съдържание на сайта
Стараем се да поддържаме съдържанието на сайта ни вярно и осъвременено. Въпреки това, не поемаме отговорност за никакви разходи, загуба на доходи, загуба на данни или последващи загуби, свързани с използването или невъзможността за достъп до сайта на Подем Габрово ЕООД.

Политика за конфиденциалност

Запазването на Вашите лични данни е важно за нас. Информацията,
която получаваме от Вас за вашето име, адрес, телефонен номер и е-мейл адрес,
се използва от нас само и единствено за комуникация с Вас относно нашите
продукти и услуги.

 

Запазваме си правото по всяко време да извършваме промени в условията на
ползване на сайта, без каквото и да било известие. Вие поемате последствията
на тези клаузи и условия и сте обект на действието им в самия момент на
използване на сайта.

Новини

Избор с публична покана

09 Май 2018
Избор с публична покана

    Избор с публична покана Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0804-C01 за изпълнение на проект „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж...

„Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност”

02 Декември 2017
„Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност”

    На 30.11.2017 г. „Подем Габрово” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение BG16RFOP002-3.001-0804-C01 „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена...