Информация за сключени договори

 EU1  EU2

 

 

От 09.02.2016 г. „Подем Габрово” ЕООД изпълнява договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно

предложение BG16RFOP002-2.001-1072 „Разширяване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез внедряване на високоефективно и прецизно оборудване за студена металообработка”. Общата стойност на допустимите разходи е 1 063 000 лв., като 70% от тях представляват безвъзмездна финансова помощ , от която 632 485 лв. е европейско и 111 615 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на дейностите е 15 месеца, които изтичат на 09.05.2017 г.

Проекта е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "Подем Габрово" ЕООД, като се изпълнят следните задачи:

  • Закупуване и внедряване на ново производствено оборудване с ЦПУ (струг и зъбофрезова машина) и с висока точност, а чрез него - подобряване на качеството на съществуващите продукти;
  • Подобряване на производствените процеси и повишаване на производителността чрез намаляване на участието на ръчни настройки за различните серии детайли между циклите и чрез капацитета на оборудването за обработка;
  • Разнообразяване на асортимента чрез добавяне на нови продукти като се овладее производство на нови модели качествени специализирани компоненти предлагани на други производители на електро-механично оборудване и разширяване на собствената гама електротелфери;
  • Подобряване на ресурсната ефективност и намаляване вредното влияние върху околната среда.

В резултат от изпълнението на проекта в период от три години след приключването му ще се повиши производителността с 15,65%, ще се установи ефективност на разходите от 16,54%, а с повишеното качество и производителност ще се увеличи и реализация и на чужди пазари, където фирмата възнамерява да осъществи 25,16% ръст на продажбите спрямо текущите.