Публична покана и документация към нея за избор на изпълнител по реда на ПМС 118/2014 г. чрез процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прецизно производствено оборудване с ЦПУ за механична обработка за нуждите на "ПОДЕМ ГАБРОВО"

Публична покана и документация към нея за избор на изпълнител по реда на ПМС 118/2014 г.чрез процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прецизно производствено оборудване с ЦПУ за механична обработка за нуждите на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД“ по обособени позиции: №1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на струг с ЦПУ и с фрезови функции; №2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на зъбофрезова машина с ЦПУ.

 

 

ТРЪЖНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ